Tin Tức Nội Bộ

Chào INTA tuổi 11

Chào INTA, tuổi mười một rực rỡMới hôm qua, đã hơn chục năm rồiViết câu thơ, nhớ thanh xuân vội vãBiết bao ngày, vui buồn chẳng thiếu nhau. Số 10 tròn trĩnh, ta chọn làm ngày sinhTrong tiết trời thu của tháng 10 đẹp đẽNăm

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động

Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,8 tới 3,3 triệu đồng trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, người sử dụng lao động được giảm mức

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Theo đó, Thông tư 147/2016/TT-BTC có một

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2020. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020: Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng Source: Điều 3

Đóng dấu giáp lai trên văn bản

Câu hỏi: Theo quy định của Nhà nước, việc đóng dấu giáp lai khi văn bản có từ 02 trang trở lên và đóng dấu giáp lai không quá 05 trang. Vậy với những văn bản quá 05 trang thì doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai như thế nào?