Kế toán

Giới thiệu

Kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kế toán khoa học nhằm đơn giản, tối ưu hóa công tác kế toán của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ cung cấp phần mềm kế toán hay những nhân viên kế toán nội bộ. Xác định mục tiêu hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu hàng ngày, tạo điều kiện giúp họ tập trung vào điều hành hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ cung cấp

Kinh nghiệm thực tiễn quyết toán thuế, giải quyết khủng hoảng thuế, chúng tôi kết hợp ứng dụng công nghệ khoa học nhằm giảm thiểu thời gian tương tác, trao đổi với chủ doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm được thời gian và công sức để tập trung vào phát triển kinh doanh, tạo con số tăng trưởng theo kỳ vọng.

  • Thủ tục thuế ban đầu: lập hồ sơ khai thuế ban đầu; đăng ký hình thức kế toán, phương pháp tính thuế, tài khoản ngân hàng và sử dụng hóa đơn; gặp cán bộ thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp;
  • Lập tờ khai thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế nhà thầu; nộp tờ khai thuế; thực hiện nộp thuế điện tử;
  • Ghi chép nghiệp vụ kế toán: hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán,
  • Lập báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính;
  • Quyết toán thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân;
  • Giải trình số liệu với cơ quan thuế: hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi quyết toán thuế cuối năm;

BẠN CẦN TƯ VẤN

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu điều hành hoạt động kinh doanh.