Lương

Giới thiệu

Kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kế toán khoa học nhằm đơn giản, tối ưu hóa công tác kế toán của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ cung cấp phần mềm kế toán hay những nhân viên kế toán nội bộ. Xác định mục tiêu hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu hàng ngày, tạo điều kiện giúp họ tập trung vào điều hành hoạt động kinh doanh.

Kinh nghiệm thực tiễn quyết toán thuế, giải quyết khủng hoảng thuế, chúng tôi kết hợp ứng dụng công nghệ khoa học nhằm giảm thiểu thời gian tương tác, trao đổi với chủ doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm được thời gian và công sức để tập trung vào phát triển kinh doanh, tạo con số tăng trưởng theo kỳ vọng.

Dịch vụ cung cấp

 • Thủ tục thuế ban đầu: lập hồ sơ khai thuế ban đầu; đăng ký hình thức kế toán, phương pháp tính thuế, tài khoản ngân hàng và sử dụng hóa đơn; gặp cán bộ thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp;
 • Lập tờ khai thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế nhà thầu; nộp tờ khai thuế; thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Ghi chép nghiệp vụ kế toán: hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán,
 • Lập báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Quyết toán thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân;
 • Giải trình số liệu với cơ quan thuế: hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi quyết toán thuế cuối năm;
 • Đăng ký Mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc và đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên mới;
 • Lập bảng lương hàng tháng cho nhân viên dựa trên bảng chấm công của công ty;
 • Tư vấn về các chính sách phúc lợi cho người lao động phù hợp với Luật Lao Động Việt Nam;
 • Lập các tờ khai hàng tháng/quý liên quan đến thu nhập cá nhân, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm và lưu trữ hồ sơ;
 • Làm thủ tục giúp người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thai sản;
 • Thực hiện các thủ tục với nhân viên nghỉ việc, tính toán trợ cấp mất việc, tính toán lương của tháng làm việc cuối, chốt và đóng sổ BHXH cho người lao động;
 • Thay mặt cho Công ty chi trả lương trực tiếp cho người lao động;

BẠN CẦN TƯ VẤN

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu điều hành hoạt động kinh doanh.