Luật Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp cần lưu ý khi vay vốn từ nước ngoài

Một trong những hình thức bổ sung vốn đầu tư thường được các công ty FDI áp dụng là tiếp cận và sử dụng vốn vay từ công ty mẹ ở nước ngoài. Mặc dù hầu hết các các doanh nghiệp FDI đã thực hiện

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có xu hướng phát triển quy mô thông qua hình thức mở rộng địa bàn hoạt động. Hai hình thức phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn là thành lập chi nhánh hoặc địa điểm

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ chính thức quyết định tăng lương tối thiểu 4 vùng dành cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2019, chi tiết như sau: Cụ thể, theo Nghị định của Chính phủ vừa ban hành, mức lương tối thiểu áp dụng đối với DN vùng