NEWS

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Theo đó, Thông tư 147/2016/TT-BTC có một

Sealed documents

Question: According to the State’s regulations, while the sealed documents from 02 upwards and sealed shall not exceed 05 pages. So with more than 05 pages of text are now sealed to like? Answer: The specified seal is defined in Article 26 of Decree 110/2004

Guidance on some contents revising Law on tax from 01 Jan 2015

Official letter NO. 17526/BTC-TCT 01 december 2014 of mof in guidance of some contents of law of revising, adding some articles of tax law According to official letter No.17526/BTC-TCT in guidance of some important contents from 01 Jan 2015: For PIT: Business individuals paying PIT

REGION-BASED MINIMUM WAGES IN 2020

On 15/11/2019, the Government issued Decree No. 90/2019/ND-CP guiding on region-based minimum wages in 2020. Region-based minimum wages applied since 01/01/2020: Region 1: VND 4,420,000/month Region 2: VND 3,920,000/month Region 3: VND 3,430,000/month Region 4: VND 3,070,000/month Source: Article 3 Decree 90/2019/ND-CP.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi

GỬI TIN NHẮN THÀNH CÔNG!

Cảm ơn bạn đã liên hệ! Nhân viên CSKH của INTA sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất!