NEWS

Decision 28/2021/QD-TTg regarding to the allowance for employees

Employees participating in paying unemployment insurance (“UI”) will receive allowance from VND 1.8M to 3.3M on the basis of the time of payment of UI not yet enjoying unemployment benefits, employers are entitled to a reduction of the contribution rate from 1% to 0% of

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ chính thức quyết định tăng lương tối thiểu 4 vùng dành cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2019, chi tiết như sau: Cụ thể, theo Nghị định của Chính phủ vừa ban hành, mức lương tối thiểu áp dụng đối với DN vùng