Tin Tức

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Theo đó, Thông tư 147/2016/TT-BTC có một

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2020. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020: Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng Source: Điều 3

Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi

GỬI TIN NHẮN THÀNH CÔNG!

Cảm ơn bạn đã liên hệ! Nhân viên CSKH của INTA sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất!