tin tức

Nghị định 38/2022/NĐ-CP lương tối thiểu vùng 1/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. Các nhóm hàng hóa,

Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có xu hướng phát triển quy mô thông qua hình thức mở rộng địa bàn hoạt động. Hai hình thức phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn là thành lập