Tư vấn

Công ty INTA, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng chuyên sâu, với chất lượng cao, cụ thể:

Tư vấn quản trị

  • Quản trị hàng tồn kho
  • Kiểm soát nội bộ
  • Tái cấu trúc bộ máy kế toán
  • Hỗ trợ và tư vấn các vấn đề sau khi thành lập công ty hoặc văn phòng đại diện (vd: con dấu công ty, các bước chuẩn bị ban đầu về kế toán, thuế và các thủ tục cần thiết…)
  • Hỗ trợ và tư vấn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự

Giấy phép kinh doanh

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Liên doanh, Công ty địa phương, Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc giấy phép phụ cho các ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt:

  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất ở Việt Nam;
  • Cung cấp thông tin, cập nhật các quy định mới nhất của Việt Nam liên quan đến việc thành lập công ty;
  • Soạn thảo và hoàn hiện các văn bản đăng ký theo yêu cầu;
  • Hỗ trợ soạn thảo và hoàn thiện Điều lệ Công ty theo Luật định tại Việt Nam;
  • Nộp và theo dõi trong suốt quá trình phê duyệt của cơ quan có liên quan ở địa phương để đảm bảo đạt được những ưu đãi tốt nhất cho bạn và để đẩy nhanh quá trình phê duyệt;

BẠN CẦN TƯ VẤN

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu điều hành hoạt động kinh doanh.