Phần mềm

INTA hỗ trợ các bạn trong việc chọn lựa và áp dụng phần mềm vào việc quản trị doanh nghiệp dựa trên sự hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp và các yêu cầu về mặt quản trị. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tác lớn, chuyên nghiệp về phần mềm kế toán và phần mềm quản trị doanh nghiệp, chúng tôi hiện đang triển khai, phân phối các sản phẩm và dịch vụ sau:

Phần mềm kế toán

 • Fast Accounting: phần mềm kế toán toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Fast Financial: phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn
 • Phoebus Accounting: phần mềm kế toán quản trị linh hoạt, tùy chỉnh cao đáp ứng mọi nhu cầu của tất cả loại hình doanh nghiệp
 • Xero Accounting: phần mềm kế toán hiện đại, hoạt động trên nền tảng đám mây.

Phần mềm quản trị ERP

 • SAP Business One: hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, giải pháp quản lý toàn diện cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
 • Fast Business: giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng
 • Phoebus ERP: phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt, tùy chỉnh cao đáp ứng mọi nhu cầu của tất cả loại hình doanh nghiệp

Phần mềm quản trị nhân sự

 • Orange HRM
 • Fast HRM

Chữ ký số, TVAN

 • VINA-CA
 • FPT-CA
 • VNPT-CA

BẠN CẦN TƯ VẤN

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp tối đa trong các nhu cầu điều hành hoạt động kinh doanh.