tin Tức

Mức giảm trừ gia cảnh bản thân và người phụ thuộc được tăng lên trong năm 2020

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu và 3,6 triệu) sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.