tin tức

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ chính thức quyết định tăng lương tối thiểu 4 vùng dành cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2019, chi tiết như sau: Cụ thể, theo Nghị định của Chính phủ vừa ban hành, mức lương tối thiểu áp