Tuyển dụng

Hướng dẫn lập và nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Bạn là người sử dụng lao động, người lao động thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đang tìm hiểu thủ tục thực tế và các lưu ý để nộp hồ sơ thành công? Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước cần thực hiện.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ

Đối tượng được lập hồ sơ là người lao động (“NLĐ”) của đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021.

Hình thức nộp hồ sơ

 1. Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công BHXH; Hồ sơ điện tử IVAN: Phiếu GNHS 600L.
 2. Qua đường bưu điện: Phiếu GNHS 600LG.

Các bước nộp hồ sơ

 1. Nhận danh sách: cơ quan bảo hiểm xã hội (“BHXH”) gửi “Mẫu số 01” thể hiện danh sách lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021 cho đơn vị qua thư điện tử. Do phải thực hiện kiểm tra dữ liệu nên thời gian cơ quan BHXH gửi danh sách cho các đơn vị là khác nhau, nhưng không trễ hơn ngày 15 tháng 10 năm 2021.
 2. Kiểm tra danh sách: người lao động đối chiếu thông tin trên danh sách nhận từ cơ quan BHXH, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin như: số tài khoản, tên tài khoản, mã ngân hàng, số CMND/CCCD, số điện thoại. Đơn vị phải công khai danh sách cho NLĐ trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận “Mẫu số 01”.
 3. Nộp danh sách:
  • Với những NLĐ có thông tin đúng, đơn vị tổng hợp trên “Mẫu số 02” và nộp kèm với “Hồ sơ 600L”
  • Với những NLĐ có thông tin cần điều chỉnh, đơn vị tổng hợp trên “Mẫu số 03” và nộp kèm với “Hồ sơ 600M”
  • Hồ sơ nộp về cơ quan BHXH quận, huyện chậm nhất là ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Các lưu ý khác

 • Trường hợp không nhận được “Mẫu số 01” từ cơ quan BHXH, đơn vị chủ động liên hệ với cán bộ thu chủ quản
 • Bổ sung đầy đủ số tài khoản và mã ngân hàng của đơn vị, không điền tên ngân hàng vào mẫu này, lưu ý kiểu định dạng TEXT khi nhập liệu.
 • Các thông tin như: họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD phải khớp với thông tin đã đăng ký với ngân hàng.
 • Nếu người lao động chưa có tài khoản ngân hàng, đơn vị cần phối hợp với ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản cá nhân cho người lao động.

Các lưu ý khi lập “Mẫu số 03”

Trường hợp thông tin của NLĐ trên danh sách nhận từ cơ quan BHXH như: họ tên, số CMND/ CCCD, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội… chưa đúng, đơn vị cần:

 • Lập “Hồ sơ 600M” kèm “Mẫu số 03” và “Mẫu số 01” với ghi chú ở cột 9 thể hiện nội dung chưa đúng; và
 • Lập hồ sơ điều chỉnh:
  • theo mẫu “Hồ sơ 621” cho trường hợp gộp sổ để đủ quá trình
  • theo “Hồ sơ 629” cho trường hợp bảo lưu lại quá trình hưởng thất nghiệp đã bị thu hồi kèm theo quyết định của Sở lao động thương binh và xã hội
  • hồ sơ điều chỉnh cần phải nộp không trễ hơn ngày 10 tháng 11 năm 2021
 • Ưu tiên nộp trước hồ sơ cho người lao động có thông tin đúng, tách hồ sơ người lao động có thông tin sai ra để thực hiện thủ tục điều chỉnh.
 • Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động làm việc tại đơn vị thuộc đối tượng hỗ trợ mà chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện như người lao động đã nghỉ việc tự nộp hồ sơ.

Người lao động tự nộp hồ sơ

Đối tượng lập hồ sơ là người lao động đã nghỉ việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới 30 tháng 9 năm 2021.

Hình thức nộp hồ sơ

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH gần nhất
 2. Nộp hồ sơ qua bưu điện
 3. Nộp hồ sơ trực tuyến qua trang web: www.dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Các bước nộp hồ sơ trực tuyến

 1. Đăng nhập tài khoản trên trang web: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
 2. Chọn “KÊ KHAI HỒ SƠ”
 3. Chọn “HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BHTN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19”
 4. Nhập đầy đủ thông tin, kiểm tra số tháng đóng BHTN, chọn phương thức nhận hỗ trợ bằng “TIỀN MẶT” hoặc “TÀI KHOẢN” (nhập số tài khoản, chọn chi nhánh ngân hàng), nhập mã xác thực, chọn “XÁC NHẬN”
 5. Nhập mã xác thực nhận được qua tin nhắn, chọn “XÁC NHẬN”
 6. Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS thông báo nếu việc nộp hồ sơ đã thành công

Các lưu ý khi lập “Mẫu số 04”

 • Với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc nộp qua đường bưu điện, NLĐ điền thông tin trên “Mẫu số 04” và nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chi tiền cho NLĐ qua tài khoản ngân hàng đã cung cấp, nhưng không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản trình bày lý do cho các trường hợp NLĐ không được chi trả khoản hỗ trợ.

Nhung Pham