Điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006.

Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

  • Đổi mới cách tiếp cận chính sách;
  • Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp;
  • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;
  • Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;
  • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;
  • Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, Thông tư 133/2016/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) còn có nhiều nội dung thay đổi về mặt nội hàm khác.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi

GỬI TIN NHẮN THÀNH CÔNG!

Cảm ơn bạn đã liên hệ! Nhân viên CSKH của INTA sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất!