Services

Accouting . Tax . Advisory

WHAT WE DO

Say hello to International Accounting Company (INTA), everything you need to start and run your business in one place at a price you can afford. Our service plans are designed specifically for start-ups, entrepreneurs, small and mid-size businesses.

INTA is providing online tax and accounting services for small and mid-size business owners. By utilizing on the convenience and power of the web INTA is able to better assist business owners with routine accounting needs without the time or expense of a traditional accountant by offering a unique cloud-based accountant experience.

PROFESSIONALISM

RESPONSIVENESS

QUALITY

UNLIMITED CONSULTATIONS

OUR PROCEDURE

Step 1

Call to hotline number (028) 7303-2010 or email to support@inta.vn and request service

Step 2

Make an appointment with INTA’s staff to carried out the survey

Step 3

Get a quotation and agreement from INTA via email or courier

Step 4

Sign contracts

Step 5

Let’s spent your times for other important tasks

OUR SERVICES

Accounting Services

Book keeping, financial statement preparation, management report preparation, accounting review, Chief Accountant service, outsourcing accounting.

Management Advisory

Personnel arrangement for accounting department, building accounting system and financial statements, consulting accounting processes, inventory costing.

Tax Advisory

Tax declaration preparation, year-end tax finalization, tax refund procedures, reviewing tax reports, explanation with tax authority, other tax consultancy.

Accounting Software

Building accounting information system, consulting accounting software application in business management, providing accounting software, accounting software guiding.

OUTSTANDING ADVANTAGES

Chuyên gia kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

Nhiều năm thực hiện công việc kế toán cho hàng trăm khách hàng có ngành nghề hoạt động khác nhau, như Resort, nhà hàng, ăn uống, giao nhận, vận tải, sửa chữa; sản xuất hàng hóa, thực phẩm, may mặc; bất động sản,...

Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên ngành

Để đáp ứng được yêu cầu cao và chính xác trong công việc, hàng năm, nhân viên của chúng tôi phải cập nhật các quy định, ban hành mới của Bộ Tài Chính, tham gia các buổi đào tạo nội bộ nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, đồng thời cũng là cách nhân viên Inta nâng cao nghề nghiệp bản thân.

Là chuyên gia giải quyết khủng hoảng thuế

Các chuyên gia của Inta có khả năng khắc phục các vấn đề về khủng hoảng thuế cho DN, đặc biệt là các vấn đề khi làm việc với cơ quan thuế nhà nước, thuế vụ, bảo hiểm xã hội.... Bằng khả năng, kiến thức và kinh nghiệm, Inta sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tránh những rủi ro nhiều khi ảnh hưởng đến sự sống còn.

You need advice

ABOUT INTA SERVICES

OUR CLIENTS