Chứng Từ Kế Toán

Chứng Từ Kế Toán

CHƯƠNG IV   CHỨNG TỪ KẾ TOÁN    Điều 116. Quy định chung về chứng từ kế toán   Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày